Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Mississippi cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Yog xav paub ntxiv txog cov phiaj hauv koj lub xeev, saib Mississippiqhov homepage.

UnitedHealthcare continues to partner with state and local public health departments, following guidance and protocols appropriate for our members that are provided by Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Please review UnitedHealthcare's Coronavirus (COVID-19) information . To learn more, go to CDC.gov.

3  cov kev tshawb nrhiav tau rau Mississippi

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H5008-011-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Alcorn, Amite, Attala, Benton, Bolivar, Calhoun, Carroll, Chickasaw, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay, Coahoma, Copiah, Covington, Desoto, Franklin, George, Greene, Grenada, Hancock, Harrison, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Itawamba, Jackson, Jasper, Jefferson, Jefferson Davis, Jones, Kemper, Lafayette, Lauderdale, Lawrence, Leake, Lee, Leflore, Lincoln, Madison, Marion, Marshall, Monroe, Montgomery, Neshoba, Newton, Noxubee, Oktibbeha, Panola, Pearl River, Perry, Pike, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Smith, Stone, Sunflower, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union, Walthall, Warren, Washington, Wayne, Webster, Wilkinson, Winston, Yalobusha, thiab Yazoo.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $100 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $3000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Kev pab them nqi rau mus kuaj kev hnov lus li ib txwm

  $3600 allowance for a broad selection of brand-name hearing aids

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

MississippiCAN


You deserve nothing less than top-quality health care. Members of the Mississippi Coordinated Access Network (MississippiCAN) receive great Medicaid benefits and additional services through the UnitedHealthcare Community Plan, including unlimited visits to your Primary Care Provider and Specialists. There is NO COPAY for any service covered by UnitedHealthcare Community Plan. We look forward to helping you get the health care you deserve and need.

 

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

  Use "Doctor Lookup" to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

 • Cov Tshuaj

  Get up to six prescriptions filled each month.

 • Tsheb Thauj Mus Los

  We pay for rides to and from medical visits.

Muaj lus nug?

Monday, Tuesday, Thursday, Friday from 7:30 a.m. – 5:30 p.m.
Wednesday from 7:30 a.m. – 8 p.m.
First Saturday and Sunday of each month from 8 a.m. – 5 p.m.

1-877-743-8731
TTY 711

MS CHIP


Our MS Children's Health Insurance Program (CHIP) is for children up to age 19. You can choose your child’s doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer.

Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

 

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

  Use "Doctor Lookup" to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

 • Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Kom Noj Qab Nyob Zoo

  All preventive checkups, shots, eye and hearing exams are covered.

   

 • Kho Hniav

  Peb them nyiaj rau kev tu cov hniav kom huv, kev kuaj xyuas cov hniav thiab kev kho hniav.

   

Muaj lus nug?

Monday, Tuesday, Thursday, Friday from 7:30 a.m. – 5:30 p.m.
Wednesday from 7:30 a.m. – 8 p.m.
First Saturday and Sunday of each month from 8 a.m. – 5 p.m.

1-800-992-9940
TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software