Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Michigan cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Yog xav paub ntxiv txog cov phiaj hauv koj lub xeev, saib Michiganqhov homepage.

UnitedHealthcare will work with and follow all guidance and protocols provided by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), and state and local public health departments that are appropriate for our members. Please review the UnitedHealthcare Coronavirus (COVID-19) FAQ. To learn more about COVID-19, go to CDC.gov

Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) has provided the following links to keep public informed about the COVID-19 vaccine. Please bookmark these pages for the most up to date information. 

5  cov kev tshawb nrhiav tau rau Michigan

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H2247-001-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Allegan, Antrim, Arenac, Barry, Bay, Benzie, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Charlevoix, Clare, Crawford, Dickinson, Genesee, Gladwin, Gogebic, Grand Traverse, Gratiot, Hillsdale, Huron, Iosco, Iron, Kalamazoo, Kalkaska, Kent, Lake, Leelanau, Livingston, Macomb, Manistee, Mason, Mecosta, Missaukee, Monroe, Montcalm, Newaygo, Oakland, Oceana, Ogemaw, Ontonagon, Osceola, Oscoda, Otsego, Ottawa, Roscommon, Saginaw, Sanilac, Shiawassee, St. Joseph, Tuscola, Van Buren, Washtenaw, Wayne, thiab Wexford.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $2500 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $120 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H0271-028-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Allegan, Antrim, Arenac, Barry, Bay, Benzie, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Crawford, Dickinson, Genesee, Gladwin, Gogebic, Grand Traverse, Gratiot, Hillsdale, Huron, Iosco, Iron, Kalamazoo, Kalkaska, Kent, Lake, Leelanau, Livingston, Macomb, Manistee, Mason, Mecosta, Missaukee, Monroe, Montcalm, Newaygo, Oakland, Oceana, Ogemaw, Ontonagon, Osceola, Oscoda, Otsego, Ottawa, Roscommon, Saginaw, Sanilac, Shiawassee, St. Joseph, Tuscola, Van Buren, Washtenaw, Wayne, thiab Wexford.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $1500 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $90 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

Health Michigan Plan (Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob)


Our Healthy Michigan Plan is for adults ages 19 to 64 who meet income requirements. Koj tuaj yeem xaiv koj tus kws kho mob tau ntawm koj tus kheej. Choose "View Plan" to see what our plan offers you.

Alcona, Allegan, Alpena, Antrim, Arenac, Barry, Bay, Benzie, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Charlevoix, Cheboygan, Clare, Crawford, Emmet, Genesee, Gladwin, Grand Traverse, Gratiot, Hillsdale, Huron, Ionia, Iosco, Isabella, Jackson, Kalamazoo, Kalkaska, Kent, Lake, Lapeer, Leelanau, Lenawee, Livingston, Macomb, Manistee, Mason, Mecosta, Midland, Missaukee, Monroe, Montcalm, Montmorency, Muskegon, Newaygo, Oakland, Oceana, Ogemaw, Osceola, Oscoda, Otsego, Ottawa, Presque Isle, Roscommon, Saginaw, Sanilac, Shiawassee, St. Clair, St. Joseph, Tuscola, Van Buren, Washtenaw, Wayne, thiab Wexford.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Choice of Doctors

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Pab Them Rau Kev Kho Hniav

  Dental network to keep your teeth and gums healthy.

 • Tsheb Thauj Mus Los

  Get a ride or gas reimbursement to medical visits.

Have questions?     8:30 a.m. – 5:30 p.m. local time, 7 days a week     1-800-903-5253     TTY 711

 

UnitedHealthcare Community Plan


Our Medicaid family plan is for children, pregnant women, families and adults who meet income and health need requirements. We also cover children and young adults with special health or developmental needs. Koj tuaj yeem xaiv koj tus kws kho mob tau ntawm koj tus kheej. Choose "View Plan" to see what our plan offers you.

If you are enrolled in Medicaid, you may qualify for additional services and support to help manage special health or developmental challenges of your child. Learn more about the Children's Special Health Care Services (CSHCS) Program.

If you were formerly enrolled in MIChild: You pay just $10 a month for your eligible children (even if you have more than one child). 

Alcona, Allegan, Alpena, Antrim, Arenac, Barry, Bay, Benzie, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Charlevoix, Cheboygan, Clare, Crawford, Emmet, Genesee, Gladwin, Grand Traverse, Gratiot, Hillsdale, Huron, Ionia, Iosco, Isabella, Jackson, Kalamazoo, Kalkaska, Kent, Lake, Lapeer, Leelanau, Lenawee, Livingston, Macomb, Manistee, Mason, Mecosta, Midland, Missaukee, Monroe, Montcalm, Montmorency, Muskegon, Newaygo, Oakland, Oceana, Ogemaw, Osceola, Oscoda, Otsego, Ottawa, Presque Isle, Roscommon, Saginaw, Sanilac, Shiawassee, St. Clair, St. Joseph, Tuscola, Van Buren, Washtenaw, Wayne, thiab Wexford.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Choice of Doctors

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Kev Saib Xyuas Cev Xeeb Me Nyuam

  Extra care and support for both you and your baby.

 • Tsheb Thauj Mus Los

  Get a ride or gas reimbursement to medical visits.

Have questions?     8:30 a.m. – 5:30 p.m. local time, 7 days a week     1-800-903-5253     TTY 711

 

Individual and Family Plans

UnitedHealthcare is offering individual and family plans in Michigan that are designed to provide the best possible coverage at an affordable price. 

We have plan choices in all three metal levels, bronze, silver and gold, offering a variety of benefits. And all of our plans come with reliable, friendly guidance from our experienced team.  


Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • $0 virtual care

  With most plans, you get $0^ virtual visits with a doctor who's specially trained to provide online urgent, specialty and primary care. 

 • Prescriptions as low as $3

  Pay a $3^ copay on Tier 1 generic drugs at Walgreens. Plus, get member-exclusive discounts, like 20% off Walgreens-brand health and wellness products.

 • Digital fitness classes at no additional cost

  Get access to a premium library with thousands of live and on-demand digital fitness classes included in your plan. 

Have Questions? 1-888-610-9045 TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software