Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Delaware health plans

Looking for low-cost or no-cost health insurance? We offer dual health plans for people with Medicaid and Medicare. 

2  results  for Delaware

Lim cov phiaj xwm kho mob

Lim los ntawm hom phiaj xwm kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H3113-011-000

Monthly premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility.


This dual health plan is for people who qualify for both Medicaid and Medicare Parts A & B (Original Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Up to $2500 for covered types of preventive and comprehensive dental

 • OTC+Healthy Food

  $155 a month on a prepaid card for OTC and covered groceries in-store or online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 copay on covered generic and brand-name prescriptions including home delivery

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Select (HMO D-SNP)

H3113-013-000

Monthly premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility.


This dual health plan is for people who qualify for both Medicaid and Medicare Parts A & B (Original Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Up to $1000 for covered dental such as certain exams, cleanings, and fillings

 • OTC+Healthy Food

  $45 a month on a prepaid card for OTC and covered groceries in-store or online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 copay on covered generic and brand-name prescriptions including home delivery

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software